Z oblasti průmyslového a výtvarného designu nabízíme : návrhy herních a sportovně herních objektů, speciální herní prvky pro handicapované, programy arch.mobiliáře, návrhy landartových prvků. Zajistíme realizaci ověřovacích mustrů, pomůžeme při výrobě, zajistíme certifikaci výrobků podle platných bezpečnostních norem, můžeme pomoci s odbytem v zahraničí.

Naše designová kancelář Vemto CZ je skrze osobu jejího spoluzakladatele, výtvarníka a projektanta Jiřího Kašťáka, nejstarší českou firmou produkující především herní prvky a projekty dětských hřišť a různých víceúčelových areálů. První hřiště, tehdy revolučně z přírodních materiálů, JK postavil už v roce 1970 ! Navrhoval a stavěl dlouhá léta dětská herní zařízení doma i v cizině, po návratu do vlasti v roce 1995 založil s přáteli designovou kancelář v šumavských Prachaticích.